Hvorfor Vipps passer for NGOs

Session description
  • Produkter
  • Tall (forutsatt at vi får dele dette)
  • Caser

Presentert av Lars Thomas Stene, Leder for Partnerteamet i Vipps og Johannes Jakobsen, Partneransvarlig for Netthandel i Vipps.

Session time

About the speaker