Universell utforming - lovkrav, men også et konkurransefortrinn

Session description

Å utvikle gode, digitale brukeropplevelser er ikke enkelt. Det er mange vurderinger og prioriteringer som skal tas, men universell utforming må bli en stadig viktigere del av dette arbeidet. Det er et økende fokus på eksisterende og kommende lovkrav, men for mange er det vel så viktig at universell utforming er bra for business, omdømme og kvaliteten til nettstedet. Det er dette foredraget skal handle om. Hva er universell utforming, hva sier lovkravene,, hva og hvorfor jobber NRK med dette og eksempler på hva dette betyr i praksis. Vi mener at det faktisk lønner seg å jobbe med dette. Ikke for å være grei eller flink, men for å nå ut til flere og lykkes bedre.

Presentert av  Kristoffer Lium, Digital Tilgjengelighetsekspert / Digital Accessibility Expert, NRK Produkt- og teknologiutvikling

Session time

About the speaker